تخفیف ویژه  نوین زعفران، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

تخفیف ویژه نوین زعفران، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

35% تخفیف زعفران یک مثقالی نوین زعفران

تخفیف ویژه  نوین زعفران، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

تخفیف ویژه نوین زعفران، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

۳۵ درصد تخفیف زعفران یک مثقالی نوین زعفران مختص اعضاء باشگاه مشتریان هایپرمی تا تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۱ به صورت  “برگشت وجه تخفیف به کارت باشگاه” اعمال می گردد.

نظرات