تخفیف ویژه  گوشت چرخکرده ، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

تخفیف ویژه گوشت چرخکرده ، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

از تاریخ 20/11/96 تا 29 /12/96 هر کیلو چرخکرده مخلوط را 4000 تومان ارزانتر به اعضاء باشگاه ارایه می دهد

تخفیف ویژه  گوشت چرخکرده ، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

تخفیف ویژه گوشت چرخکرده ، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

تخفیف ویژه  گوشت چرخکرده ، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

باشگاه مشتریان هایپرمی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۶ تا ۲۹ /۱۲/۹۶ هر کیلو چرخکرده مخلوط را ۴۰۰۰ تومان ارزانتر به اعضاء باشگاه ارایه می دهد که این مبلغ به صورت برگشت وجه به کارت اعضاء صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است این تخفیف به خرید های زیر یک کیلو گرم نیز تعلق می گیرد.

نظرات