طرح زمستانه باشگاه مشتریان هایپرمی

طرح زمستانه باشگاه مشتریان هایپرمی

تبدیل امتیاز به ریال

طرح زمستانه باشگاه مشتریان هایپرمی

طرح زمستانه باشگاه مشتریان هایپرمی

اعضاء محترم باشگاه مشتریان که موفق به کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز شده اند می توانند از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با مراجعه به قسمت باشگاه مشتریان در سامانه الکترونیکی هایپرمی مبادرت به تبدیل امتیاز به ریال نمایند .

لازم به ذکر است مشتریانی که تاکنون موفق به کسب ۴۰۰ امتیاز نگردیده اند می توانند تا پایان تاریخ مذکور نسبت به افزایش امتیاز و تبدیل اقدام نمایند .

 

نظرات

 • محمدحسین گلزار ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
 • تکتم نصیری ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • عشرت زربندي ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • maryam- nasrabadi ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱ اسفند ۱۳۹۵
   • سعید امیدوار ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
    • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • مهرداد ترابي ۱ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • مهرداد ترابي ۲ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • حسن ۴ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • محمد حسین اسفرم ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • گودرزي ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • فائزه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • عباسی ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • محمد ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۳ اسفند ۱۳۹۵