تخفیفات باشگاه مشتریان

تخفیفات باشگاه مشتریان

تخفیف ویژه  گوشت چرخکرده ، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

تخفیف ویژه گوشت چرخکرده ، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی

تخفیف ویژه  گوشت چرخکرده ، مختص باشگاه مشتریان هایپرمی باشگاه مشتریان هایپرمی از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۶ تا ۲۹ /۱۲/۹۶ هر کیلو چرخکرده مخلوط را ۴۰۰۰ تومان ارزانتر به اعضاء باشگاه ارایه می دهد که این مبلغ به صورت برگشت وجه به کارت اعضاء صورت می پذیر…

ادامه مطلب