کرج- کیامال باغستان

کرج- کیامال باغستان

کرج- کیامال باغستان

توجه به تراکم جمعیتی بالا و کمبود فروشگاه های بزرگ با قابلیت اجرایی پروموشن های خاص ، در استان البرز ، خصوصا شهرکرج ، مدیران شرکت سامان اندیشان امرتات را بر آن داشت تا سومین شعبه فروشگاه هایپرمی را در استان البرز در منطقه باغستان تاسیس و راه اندازی کنند.

  • رجائی شهر ، بلوار موذن ، خیابان پیروزی شمالی ، جنب دانشگاه سما،مجتمع تجاری کیامال - کدپستی : 3134715212
  • 81012141618202224
  • شنبه
  • یک شنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه
  • باز استزمان استراحتتعطیل