کرج- کیامال باغستان

کرج- کیامال باغستان

کرج- کیامال باغستان

توجه به تراکم جمعیتی بالا و کمبود فروشگاه های بزرگ با قابلیت اجرایی پروموشن های خاص ، در استان البرز ، خصوصا شهرکرج ، مدیران شرکت سامان اندیشان امرتات را بر آن داشت تا سومین شعبه فروشگاه هایپرمی را در استان البرز در منطقه باغستان تاسیس و راه اندازی کنند.

 • رجائی شهر ، بلوار موذن ، خیابان پیروزی شمالی ، جنب دانشگاه سما،مجتمع تجاری کیامال - کدپستی : 3147843446
 • 0263-4239780
 • 0263-4239792
 • 81012141618202224
 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • باز استزمان استراحتتعطیل