آغاز طرح جدید باشگاه مشتریان هایپرمی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

آغاز طرح جدید باشگاه مشتریان هایپرمی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

آغاز طرح جدید باشگاه مشتریان هایپرمی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

آغاز طرح جدید باشگاه مشتریان هایپرمی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

کلیه اعضاء محترم باشگاه مشتریان هایپرمی که تا تاریخ یکم اردیبهشت ماه موفق به کسب امتیاز گردیده اند از تاریخ ، شنبه دوم اردیبهشت ماه ، در گروه بندی جدید باشگاه مشتریان تعریف خواهند شد و از مزایای آن گروه به مدت یک ماه بهره مند می گردند .
به علت ارایه تخفیف مازاد بصورت برگشت نقدی در کارت باشگاه مشتری ، کلیه امتیازهای قبلی صفر خواهد شد .
همچنین اعضاء محترم از تاریخ مذکور به ازاء هر ۴۰ هزار تومان یک امتیاز دریافت می نمایند .
جهت اطلاع از نحوه گروه بندی و تخفیف ها بروشور باشگاه را از قسمت سیاست های باشگاه مشتریان دانلود نمایید.

 

 • امکان ثبت امتیاز توسط مشتری از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

رییس خدمات مشتریان اعلام نمود که از دوم اردیبهشت ماه مشتریانی که موفق به ثبت امتیاز  نشده اند با مراجعه به سایت و از طریق پنل شخصی خود،  امکان ثبت امتیاز دارند .

همچنین ایشان افزود : اعضاء محترم صرفا امکان ثبت امتیاز فاکتور های خرید همان ماه را در سایت خواهند داشت .

نظرات

 • فارس عفیفی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • علیرضا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • امینی ۴ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
 • Reza ۵ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
 • مهدی ۶ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
 • سید مهدی جلالی پور ۶ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
 • افشین حسین زاده ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • daliri ۳ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • ali ۴ تیر ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۲ تیر ۱۳۹۶
 • ابوالفضل خانلري ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
 • فرح جعفريه ۶ مرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
 • حمید ملائکه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • ابراهیم قربانی ۱۲ مهر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • سمانه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • منا زارعی ۱۱ آذر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • فرحناز ضیغمی ۱۷ آذر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • فاطمه فضل ۲۳ دی ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • فرهاد شهیدی ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • علی ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ماندانا هروی ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • محمد عرفانى آقايي ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • بهناز ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
   • مسئول باشگاه مشتریان ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
 • عاطی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • ابراهیم ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • محمدرضا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • مسعود قلمبر ۱۴ تیر ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۶ تیر ۱۳۹۷
 • علیپور ۴ مرداد ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
 • سمیرا سرخیل ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 • حسین حاجی زاده ۲۳ آذر ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲ دی ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۹ دی ۱۳۹۷
 • محسن ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • مهران دارابی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • فرشته واحدی ۶ خرداد ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۲۶ خرداد ۱۳۹۸