اخبار باشگاه مشتریان

اخبار باشگاه مشتریان

دارندگان کارت باشگاه مشتریان مشهد ، با تخفیف خرید کنید ، امتیاز کسب کنید و از خدمات طرف قرارداد باشگاه مشتریان بهره مند گردید

 

مراکز خدمات دهی تخفیف آدرس مراکز خدمات دهی ساعت مراجعه شماره تماس مراکز خدمات دهی
مجموعه آبی یاس ۶۰% میدان فردوسی،ابتدای بلوار سازمان آب ۱۰:۰۰الی ۱۳:۳۰/  روزهای فرد و جمعه ۱۸:۰۰الی ۲۱:۳۰ ۷۱۲۳۶۴۴

 

نام مراکز خدمات دهی تخفیف آدرس مراکز خدمات دهی اعت مراجعه شماره تماس مراکز خدمات دهی
رستوران vipکوروش ۲۰% شاندیز،ییلاق ابرده ناهار :۱۱:۳۰الی ۱۷:۰۰/ شام ۱۹:۰۰الی ۲۳:۳۰ ۹۱۵۲۰۲۰۵۱۰

 

نام مراکز خدمات دهی تخفیف آدرس مراکز خدمات دهی ساعت مراجعه شماره تماس مراکز خدمات دهی
رستوران لیان ۲۰% میدان جانباز ،جانباز ۵/۱پشت برج مروارید ناهار :۱۲:۰۰الی ۱۶:۰۰ ۳۷۶۲۲۰۰۷

 

نام مراکز خدمات دهی تخفیف آدرس مراکز خدمات دهی ساعت مراجعه شماره تماس مراکز خدمات دهی
رستوران آبنوس ۲۰% شعبه ۱:طرقبه ،نبش عنبران ۴ ۰۹:۰۰الی ۲۴:۰۰ ۳۴۲۲۲۴۴۵
رستوران آبنوس ۲۰% شعبه ۲:مشهد ،نبش خیابان راهنمایی ۱۸ ۱۲:۰۰الی ۲۴:۰۰ ۳۸۴۴۳۷۱۵

 

نام مراکز خدمات دهی تخفیف آدرس مراکز خدمات دهی ساعت مراجعه شماره تماس مراکز خدمات دهی
رستوران و تالار ملل رستوران۱۰% شاندیز،بلوار امام رضا ،نبش امام رضا ۳۱/۱ ناهار :۱۲:۰۰الی ۱۶:۳۰/ شام ۲۰:۰۰الی ۲۳:۰۰ ۳۴۲۸۵۰۵۰

نام مراکز خدمات دهی تخفیف آدرس مراکز خدمات دهی ساعت مراجعه شماره تماس مراکز خدمات دهی
رستوران و تالار ملل تالار ملل ۵% شاندیز،بلوار امام رضا ،نبش امام رضا ۳۱/۲ —- ۳۴۲۸۵۰۵۱

نام مراکز خدمات دهی تخفیف آدرس مراکز خدمات دهی ساعت مراجعه شماره تماس مراکز خدمات دهی
آزمایشگاه دکتر سزاوار ۲۰% احمد آباد ،نبش عارف ۵پلاک ۱۵،ساختمان پزشکان بهار (۰۷:۰۰الی ۲۰:۰۰(پنجشنبه ها ۷:۰۰الی ۲۰:۰۰ ۳۸۴۳۶۵۵۸

مراکز خدمات دهی تخفیف آدرس مراکز خدمات دهی ساعت مراجعه شماره تماس مراکز خدمات دهی
سینما اطلس ۸۰۰۰تومان و استفاده ۴ نفر از یک کارت میدان حافظ،بلوار کوشش جنوبی ،بزرگ بازار اطلس (۱۶:۰۰الی ۲۲:۰۰(شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و چهارشنبه ۳۳۰۰۱