اسامی برندگان قرعه کشی فصل تابستان ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی اعلام گردید

اسامی برندگان قرعه کشی فصل تابستان ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی اعلام گردید

برندگان قرعه کشی فصل تابستان

اسامی برندگان قرعه کشی فصل تابستان ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی اعلام گردید

اسامی برندگان قرعه کشی فصل تابستان ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی اعلام گردید

اسامی برندگان قرعه کشی فصل تابستان ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی اعلام گردید.

در این قرعه کشی از بین کلیه اعضاء باشگاه مشتریان هایپرمی ۱۳۰ نفر برنده اعلام شدند که برای۱۰۰ نفر از اعضاء ، شارژ کارت یک میلیون ریالی و برای ۳۰ نفر دیگر با اسپانسرینگ شرکت نوین زعفران پک ویژه اهداء گردید.

 

مراجعه به صفحه باشگاه مشتریان

نظرات

 • پارگام ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۳۰ مهر ۱۳۹۶
 • گلزار ۴ آبان ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱ آذر ۱۳۹۶
 • علی دولتشاهی ۱۹ آبان ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱ آذر ۱۳۹۶
 • محسن شبخلر ۲۵ آبان ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱ آذر ۱۳۹۶
 • مهشید خان زاده عمران ۴ آذر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • ارا ۱۴ آذر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • حمید ۱۹ دی ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • عاطفه ۲۲ دی ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • رحیمی ۱ بهمن ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • منصور پارسی ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • علیرضا فراتی ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • شم آبادی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • علیرضا ۳ آذر ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲ دی ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۹ دی ۱۳۹۷
 • Soliyman ۲۳ دی ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۹ دی ۱۳۹۷
 • زینب میرزاده ۲۹ دی ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۹ دی ۱۳۹۷