فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

فروشگاه زنجیره ای هایپرمی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از متقاضیان دعوت به همکاری می نماید.از متقاضیان درخواست می گردد رزومه کاری خود را با  عنوان شغلی، نام و نام خانوادگی  در قسمت Subject ایمیل به آدرس ایمیل hyperme@hyperme.ir ارسال نمائید. (در صورت عدم درج  عنوان شغلی، نام و نام خانوادگی  درخواست مورد بررسی قرار نمی گیرد) متقاضیان مناطق ۱و ۵ تهران در اولویت قرار دارند.