اعلام برندگان جشنواره اعضای طلایی و ویژه باشگاه آذر ماه

اعلام برندگان جشنواره اعضای طلایی و ویژه باشگاه آذر ماه

اعلام برندگان جشنواره اعضای طلایی و ویژه باشگاه آذر ماه

اعلام برندگان جشنواره اعضای طلایی و ویژه باشگاه آذر ماه

واحد روابط عمومی هایپرمی ضمن تقدیر از مشتریان وفادار و همیشه همراه این مجموعه، برندگان جشنواره “اعضای طلایی و ویژه باشگاه” را به قرار ذیل اعلام می‌دارد.

 

نظرات