اقتصاد مقاومتی و اهمیت فروشگاه های زنجیره ای

اقتصاد مقاومتی و اهمیت فروشگاه های زنجیره ای

از فروشگاه های زنجیره ای می توان به عنوان یکی از ارکان توسعه یافتگی جوامع نام برد و این فروشگاه ها نقش تاثیرگذاری در برقراری ثبات قیمت ها دارند.

اقتصاد مقاومتی و اهمیت فروشگاه های زنجیره ای

اقتصاد مقاومتی و اهمیت فروشگاه های زنجیره ای

سابقه ایجاد فروشگاههای زنجیره ای در کشور ایران به سال ۱۳۲۸ برمی گردد. نخستین فروشگاه تعاونی مصرف سپه بود و پس از آن فروشگاههای زنجیره ای از جمله فروشگاه های تعاونی مصرف شهر و روستا و فروشگاه های زنجیره ای کورش در کشور راه اندازی شد.
از فروشگاه های زنجیره ای می توان به عنوان یکی از ارکان توسعه یافتگی جوامع نام برد و این فروشگاه ها نقش تاثیرگذاری در برقراری ثبات قیمت ها دارند اما از یک منظر دیگر این فروشگاه ها بر روی کسبه خُرد و مغازه های کوچک محلات تا حدودی تاثیر منفی گذاشته اند.
بسیاری از خُرده فروشان و صاحبان مغازه های کوچک بر این عقیده اند که ایجاد فروشگاه های بزرگ کسب و کار آنان را تحت تاثیر قرار داده و بازار آنان را با کسادی مواجه کرده است و مردم مایحتاج خود را از این فروشگاه ها تهیه می کنند اما معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در این باره می گوید: در قانون نظام صنفی ما معتقد به رقابت سالم هستیم و هر صنفی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای آن نرخ سودی با عنوان نرخ سود عمده فروشی و نرخ سود خرده فروشی تعیین می شود.
بختیار خلیقی افزود: بر این اساس فرد صنفی حداکثر سود خود را می گیرد و فروشگاه های بزرگ چون به تعداد انبوه کالای خود را تامین می کنند پس برای جلب مشتری درصد سود خود را پایین می آوردند و قانون این اجازه را به ما نداده که با افرادی که به ارزان فروشی اقدام می کنند برخورد کنیم.
وی اظهار کرد: هر چند ایجاد فروشگاه های زنجیره ای تاحدودی بر روی مغازه ها و کسبه خُرد تاثیرگذار است و درآمد آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و مردم بیشتر به سمت فروشگاه های بزرگ سوق داده می شوند اما در این میان بحث رقابت سالم مطرح است و برای مساله رقابتی بودن باید در سطح بازار احترام قائل باشیم.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: قبلا فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای نیازی به پروانه کسب نداشتند اما امروزه مثل سایر افراد صنفی مکلف به دریافت پروانه کسب هستند و فروش آنان به هر اندازه ای که بیشتر باشد برابر آن مالیات پرداخت می کنند.
وی افزود: ما بر روی موضوع کیفیت بسیار حساس هستیم و مرتب با دانشگاه علوم پزشکی و استاندارد در قالب گشت های مشترک فعالیت واحدهای صنفی و فروشگاه ها را رصد می کنیم.
خلیقی ادامه داد: اگر چنانچه کالایی بی کیفیت باشد ما بر اساس قانون نظام صنفی و طبق گشت های مشترک آنان را برای جریمه به تعزیرات حکومتی معرفی می کنیم و تعارفی در راستای برخورد با کالاهای فاقد کیفیت نداریم.
وی اظهار کرد: در صورتی که فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ مرتکب تخلفات ۱۱گانه نظام صنفی از جمله گران فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، نداشتن پروانه کسب وعدم درج قیمت شوند طبق قانون نظام صنفی همان برخوردی که با فرد صنفی می شود با این فروشگاه ها نیز شده و به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: فروشگاه بزرگ یا فروشگاه های زنجیره ای مکلف هستند نسبت به قوانین بهداشت و قوانین استاندارد در زمینه کیفیت کالاهای خود اقدام کنند و چنانچه رعایت نکنند با انان بصورت جدی برخورد می شود.
** سه درصد واحدهای صنفی در کردستان فروشگاه های زنجیره ای محسوب می شوند
خلیقی به نحوه ایجاد و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای در سطح استان اشاره کرد و گفت: وقتی متقاضی و سرمایه گذاری خواستار راه اندازی فروشگاه بزرگ است از سوی ما به اتاق اصناف معرفی شده و اتاق اصناف موظف است براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ نظام صنفی و براساس نیاز شهرستان نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
وی افزود: هم اکنون حدود ۵۶ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان کردستان وجود دارد و از این تعداد ۲۹ هزار واحد در مرکز استان مستقر است و حدود سه درصد از این واحدهای صنفی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای محسوب می شوند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: این فروشگاه ها شامل همشهری، ژینو، مهیارس و شهید حسن رحیم پور در سنندج، فروشگاه زریبار در مریوان، میلاد قائم در بیجار، مصرف فرهنگیان و کارمندان در کامیاران و چند فروشگاه دیگر است.

نظرات

  • امیر ۲۵ مهر ۱۳۹۵
  • کامران ۲۵ مهر ۱۳۹۵