بزودی هایپرمی اطلس مال (نیاوران) افتتاح میشود…

بزودی هایپرمی اطلس مال (نیاوران) افتتاح میشود…

بزودی هایپرمی اطلس مال (نیاوران) افتتاح میشود…

این فروشگاه در ۲۸۰۰ متر مربع سطح فروش ، ۲۰ هزار نوع کالا به مشتریان خود عرضه میکند.
همچنین برای رفاه مشتریان این فروشگاه ۴۰۰ واحد پارکینگ اختصاص یافته است.

نظرات