تخفیف ویژه میوه مختص باشگاه مشتریان هایپرمی های تهران

تخفیف ویژه میوه مختص باشگاه مشتریان هایپرمی های تهران

30 درصد "برگشت وجه تخفیف به کارت باشگاه"

تخفیف ویژه میوه مختص باشگاه مشتریان هایپرمی های تهران

تخفیف ویژه میوه مختص باشگاه مشتریان هایپرمی های تهران

۳۰ درصد “برگشت وجه تخفیف به کارت باشگاه”  هندوانه، طالبی، ملون، پیاز و سیب زمینی برای اعضاء باشگاه مشتریان تهران تا پایان ماه مبارک رمضان اعمال می گردد.

نظرات