جشنواره نوشیدنی‌های کاله

جشنواره نوشیدنی‌های کاله

جشنواره نوشیدنی‌های کاله

جشنواره نوشیدنی‌های کاله

“روابط عمومی مجموعه بزرگ هایپرمی” به پاس همراهی مشتریان وفادار خود اقدام به برگزاری جشنواره نوشیدنی‌های کاله نموده است.

 

جوایز ارزشمند جشنواره:

  • ۴ عدد سکه طلا
  • ۵ عدد یخچال کوچک 
  • ۲۰ عدد مخلوط کن 
  • ۲۰ عدد شیکر 

 

با خرید هریک از محصولات ذیل در جشنواره شرکت داده می‌شوید:

 

کاله سودا انبه ۱۵۰۰ سی سی ، کاله بلورزبری گازدار ۱۵۰۰ سی سی ، کاله گریپ فروت گازدار ۱۵۰۰ سی سی ، کاله انار زرشک گازدار ۱۵۰۰ سی سی ، کاله لیموناد زنجبیل گازدار ۱۵۰۰ سی سی ، کاله سودا انبه ۳۰۰ سی سی ، کاله سودا لیمویی ۳۰۰ سی سی ، کاله سودا توت فرنگی ۳۰۰ سی سی ، کاله سودا  ۳۰۰ سی سی ، کاله لاکی فروت لیموناد۱۵۰۰ سی سی ، کاله لاکی فروت پرتقال ۱۵۰۰ سی سی ، کاله سودا کلاسیک ۱۵۰۰ سی سی ، کاله سودا لیمویی ۱۵۰۰ سی سی ، کاله سودا توت فرنگی ۱۵۰۰ سی سی ، لاکی فروت پرتقال گازدار ۳۰۰ سی سی ، لاکی فروت لیمو زنجبیل گازدار ۳۰۰ سی سی ، لاکی فروت تمشک آبی گازدار ۳۰۰ سی سی، لاکی فروت گریپ فروت گازدار ۳۰۰ سی سی ، لاکی فروت انارزرشک گازدار ۳۰۰ سی سی، لاکی فروت لیموناد گازدار ۳۰۰ سی سی، لاکی فروت هندوانه تمشک  گازدار ۳۰۰ سی سی، ﻛﺎﻟﻩ ﺁﺑﻣﯾﻭﻩ ﺍﻧﺎﺭ ﻟﺎﻛﯽ ﻓﺭﻭﺕ ۲۰۰، ﻛﺎﻟﻩ ﺁﺑﻣﯾﻭﻩ ﭘﺭﺗﻗﺎﻝ ﻟﺎﻛﯽ ﻓﺭﻭﺕ۲۰۰، ﻛﺎﻟﻩ ﺁﺑﻣﯾﻭﻩ ﺳﯾﺏ ﻟﺎﻛﯽ ﻓﺭﻭﺕ ۲۰۰، ﻛﺎﻟﻩ ﺁﺑﻣﯾﻭﻩ ﺁﻟﺑﺎﻟﻭ ﻟﺎﻛﯽ ﻓﺭﻭﺕ ۲۰۰، کاله لیموناد ۵۰۰ سی سی، شمس مالت کلاسیک پت ۱لیتری، شمس مالت لیمو پت ۱لیتری، کاسل نوشابه گازدار ليموناد پت ۱ ليتري، لاکی دو لیمو ۲۵۰ سی سی ، لاکی دو پرتقال ۲۵۰ سی سی ، لاکی دو کولا ۲۵۰ سی سی ، ﻛﺎﻟﻩ ﭘﺭﺗﻐﺎﻝ ﻧﻌﻧﺎ ﮔﺎﺯﺩﺍﺭ ۱٫۵ ﻟﯾﺗﺭﯽ، ﻛﺎﻟﻩ ﻟﯾﻣﻭ ﻭﻧﻌﻧﺎﻉ ﮔﺎﺯﺩﺍﺭ ۱٫۵ﻟﯾﺗﺭﯽ، نوشیدنی لبنی ۱٫۵ لیتری لاکی دو کولا کاله

 

زمان جشنواره:

۱۰ شهریور الی ۱۰ مهر

در فروشگاه‌های مگامال، سبحان، آجودانیه، رزمال، طوبی، کیامال، آزادگان، فردیس، اکسین، تنکابن، نمک‌آبرود، پاژ، پلازا، اصفهان، شیراز

نظرات