ساعت کاری فروشگاه ها با توجه به اعمال محدودیت های بیماری کرونا

ساعت کاری فروشگاه ها با توجه به اعمال محدودیت های بیماری کرونا

ساعت کاری فروشگاه ها با توجه به اعمال محدودیت های بیماری کرونا

ساعت کاری فروشگاه ها با توجه به اعمال محدودیت های بیماری کرونا

مشتریان گرامی
باتوجه به اعمال محدودیت ها و شیوع بیماری کرونا ، ساعات اتمام کار فروشگاه ها از ۲۱ الی ۲۳ متغیر می باشد،لذا خواهشمند است جهت اطلاع از ساعت اتمام کاری فروشگاه مد نظر با آن فروشگاه  تماس بگیرید

 

نظرات