سفره افطار رمضان هایپرمی به گرمای مهر پروردگار

سفره افطار رمضان هایپرمی به گرمای مهر پروردگار

یک رنگی واتحادی قابل وصف که جای هر بیننده و شنوده ای را در آن جمع صمیمی خالی می کند

سفره افطار رمضان هایپرمی به گرمای مهر پروردگار

سفره افطار رمضان هایپرمی به گرمای مهر پروردگار

ساعت ۲۰:۳۴ دقیقه روز چهاردهم رمضان ؛ تمامی نیروهای شاغل در هایپرمی به همراه مدیرعامل ؛ هیئت مدیره و کادر مدیران ستادی بر سر سفره کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) ؛ میهمان شدند و روزه خود را باز کردند . این میهمانی در تمامی فروشگاه هایپرمی بصورت همزمان برگزار شد .

یک رنگی واتحادی قابل وصف که  جای هر بیننده و شنوده ای را در آن جمع صمیمی خالی می کند . از خدواند متعال خواستاریم همکاران عزیزمان همواره ؛ سلامت ؛ راضی و پر روزی باشند و بتوانیم در کنار هم و با اتحاد و همدلی ، خدمتگذارلایقی برای مردمان سرزمین مان باشیم .

نظرات