طرح زمستانه باشگاه مشتریان هایپرمی

طرح زمستانه باشگاه مشتریان هایپرمی

تبدیل امتیاز به ریال

طرح زمستانه باشگاه مشتریان هایپرمی

طرح زمستانه باشگاه مشتریان هایپرمی

اعضاء محترم باشگاه مشتریان که موفق به کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز شده اند می توانند از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با مراجعه به قسمت باشگاه مشتریان در سامانه الکترونیکی هایپرمی مبادرت به تبدیل امتیاز به ریال نمایند .

لازم به ذکر است مشتریانی که تاکنون موفق به کسب ۴۰۰ امتیاز نگردیده اند می توانند تا پایان تاریخ مذکور نسبت به افزایش امتیاز و تبدیل اقدام نمایند .

 

نظرات

 • محمدحسین گلزار ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
 • تکتم نصیری ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • عشرت زربندي ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱ اسفند ۱۳۹۵
 • maryam- nasrabadi ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱ اسفند ۱۳۹۵
   • سعید امیدوار ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
    • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • مهرداد ترابي ۱ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • مهرداد ترابي ۲ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • حسن ۴ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • اشکان آشفته ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • امیر منصور ایل بگی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • عقیل دستانی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • فاطمه نقوي خامنه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • محمد حسین اسفرم ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • هادی ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • گودرزي ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • مهدی محمدزاده وطنچی ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • فائزه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • عباسی ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
 • محمد ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
 • مرضيه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • بهزاد ۶ فروردین ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
 • mojtaba ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • نوشین ۵ خرداد ۱۳۹۶
  • fatemeh karimvand ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
 • ایمان ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
 • علی علیزاده ۷ مهر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • شیائومی ۱۸ آذر ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
 • شایسته اخوان راد ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • سعید خراسانی زاده ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • مسئول باشگاه مشتریان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • فرهاد ذوالفقارنژاد ۲۲ آبان ۱۳۹۸
  • رییس باشگاه مشتریان ۱۱ آذر ۱۳۹۸