نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

اعلام نتایج قرعه کشی باشگاه مشتریان


 • اعلام اسامی برندگان قرعه کشی فصل زمستان سال ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی
 • در این قرعه کشی تعداد ۱۳۲ نفر از کل اعضا به قید قرعه برنده اعلام شدند که هدایای آنان به تفکیک شامل ۱۰۰برنده  مشمول شارژ کارت یک میلیون ریالی و ۳۲ برنده پک نوین زعفران می باشد.

دریافت لیست برندگان

 


 • اعلام برندگان قرعه کشی فصل پاییز ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی

دریافت لیست برندگان

 


 • اعلام برندگان قرعه کشی فصل تابستان ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی ( یک میلیون ریالی )

 دریافت لیست برندگان

 


 • اعلام اسامی برندگان قرعه کشی فصل تابستان ۹۶ باشگاه مشتریان ( پک نوین زعفران ) 

دریافت لیست برندگان پک نوین زعفران

 


 • اعلام نتایج قرعه کشی فصل بهار ۹۶ باشگاه مشتریان هایپرمی

دریافت لیست برندگان

 


 

 • نتایج برندگان قرعه کشی افتتاحیه هایپرمی اکسین آمل ویژه اعضاء باشگاه مشتریان اعلام گردید .

دریافت لیست برندگان

 


 • اسامی برندگان باشگاه مشتریان هایپرمی، مرتبط با قرعه کشی فصل زمستان سال ۱۳۹۵، به تفکیک ۴ گروه ویژه،طلایی،نقره ای و برنزی اعلام شد از طریق لینک های زیر قابل دریافت میباشد . برندگان با مراجعه به پنل شخصی خود می توانند موجودی کارتشان را ملاحظه نمایند .
 1.  گروه ویژه
 2. گروه طلایی
 3. گروه نقره ای
 4. گروه برنزی

 


 

 • نتایج قرعه کشی فصل پاییز ۹۵ به تفکیک ۴ گروه ویژه-طلایی-نقره ای-برنزی اعلام گردید برندگان با مراجعه به پنل شخصی خود می توانند موجودی کارتشان را ملاحظه نمایند.اسامی برندگان از طریق لینک های ذیل قابل دریافت می باشد .
 1.  گروه ویژه
 2. گروه طلایی
 3. گروه نقره ای
 4. گروه برنزی

 

 

 


 

 

 • اسامی برندگان باشگاه مرتبط با  قرعه کشی فصل تابستان سال ۹۵

 

 

شماره کارت

نام

نام خانوادگی

مبلغ هدیه(ریال)

گروه

۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۱۲۶۵۱ زهرا کاظمی طباء ۵۰۰۰۰۰۰ ویژه
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۰۲۶۲۶ محمد سلیمانی ۵۰۰۰۰۰۰ ویژه
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۶۷۵۶۶ سیدعلی موسوی زارع ۵۰۰۰۰۰۰ ویژه
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۳۳۳۱۵ سهراب انصاری فرد ۵۰۰۰۰۰۰ ویژه
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۹۸۱۸ سیدمرتضی شامل ۵۰۰۰۰۰۰ ویژه
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۴۰۹۳۲ مصطفی نصراصفهانی ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۶۵۵۸۴ طاهره قاسمی ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۹۳۸۰۲ زهرا سادات دیباجی ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۰۸۶۴۶ ماهان غنچه ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۰۳۰۲۶ منوچهر امیری ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۶۴۸۳ علی حصامی ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۵۱۵۲۸ وحید آصفی یزدی ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۰۵۷۱۱ محمدرضا عظیم زادگان ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۳۳۰۱ محمدصادق بروجردی زاده ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۴۷۹۲ معصومه کشاورز ۳۰۰۰۰۰۰ طلایی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۴۷۱۴۷۸ فرح ناز ذوالفقاری ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۴۳۳۰۵ فرشته عسگری خوراسگانی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۴۴۵۱۸ سعید مانی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۴۶۴۹۰ امیر احمدی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۷۹۲۶ مهدی لطفی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۰۱۹۹ معصومه عابدی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۹۲۰۱ علیرضا حصارکی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۲۰۳۵ فاطمه وهاب پور ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۸۵۵۰ علی حضرت حسینی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۴۶۸۷۳ مینا علی پور ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۱۹۶۶۳ حسنعلی کاتبی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۱۳۱۰۴ جعفر خانپور ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۵۰۴۹۲ زهرا احمدی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۶۲۳۳۹ انیتا نصیری ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۷۲۶۵۷ محسن گواهی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۷۵۱۶ نغمه میرحسینی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۲۶۱۹ احمد صلواتی نیک ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۹۵۳۲ محمدرضا بهشتی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۸۲۶۷ محمدرضا بقایی سریزدی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۷۶۵۵۶۱ فرزانه فریمانی ۱۵۰۰۰۰۰ نقره ای
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۶۱۳۸۴ شهلا لایق ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۶۵۵ حسین حاجی احمدی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۱۱۸۹۴ فرانک پورداد ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۴۳۶۲۶ اسداله خسروی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۰۶۶۹۵ محبوبه دلپاک یگانه ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۴۷۸۶۸۵ پروین فاخری ریوف ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۴۶۶۲۶۰ سهیلا صادقی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۷۰۵۲۳ حمیده مروج ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۶۶۰۱ محسن شفیعی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۱۷۰۸ ارسلان مالک ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۵۱۹۰۰ رسول مرادپور ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۶۶۴۵۹ سیما رحیمی نژاد ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۷۴۹۵۸ محمد فردحسینی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۶۱۸۰۰ یه وین غوثی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۹۲۵۵۴ لیلا رستگار ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۸۷۳۳۸ محسن ابزاریان ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۲۱۴۶۴ یوسف یوسفپور ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۳۳۹۸۵ کامبیز نجف زاده ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۰۳۲۸۶ زهرا معماری ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۰۸۹۴۱ فرح اسمعیلی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۲۸۵۷۲ کریم نیک عزم راد ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۴۷۹۰۷ سمیه ناظمی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۴۳۵۷۳۰ سیدرضا هاشمی علیا ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۳۳۰۸۵ فاطمه رفیعی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۰۴۵۱۶ رضا حکیمیان ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۶۱۵۴۱ رامشاد امیدی ثابت ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۳۷۳۰۳ کسری عسکری ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۵۰۵۸۰ سیما ختایی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۱۴۹۳۴ پژمان فرهمند ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۲۱۵۵۸۵ منصوره مومن ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۶۰۴۷۵ فراز کرمی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۹۴۱۱۷ الهه نقدی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۷۵۰۸۴ مریم حمیدی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۸۰۲۴۵ کوروش گیفانی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۹۹۸۱۷ مهرداد کلاهدوز ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۷۵۹۴۷۱ عباس ابوالفتحی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۱۹۰۸۱ مازیار فلاح نیا ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۸۰۷۰ ندا قانعی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۳۸۱۴ ساناز سالاری ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۰۳۵۵۱ علی معتمدموسوی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۸۸۰۳۰۲ هانیه الهی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۹۴۷۰۴ فاطمه حسینی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۸۱۴۷۹ بهزاد وارسته ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۳۷۹۳۸ حمیدرضا یوسفی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۴۸۷۵۷ امیراحمدخان کردبچه ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۳۹۴۳۲۹ جمیله صمدی راد ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۶۶۵۶۷ غزاله محسنین ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۸۰۴۱۷ مکامه حسن تبار ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۱۲۲۰۴۲ مریم عینی ۵۰۰۰۰۰ برنزی
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۰۰۸۵۸۶۸ حمید صادق کاشانی ۵۰۰۰۰۰ برنزی

 

 

 

 • اسامی برندگان قرعه کشی باشگاه مشتریان تبریز به مناسبت افتتاحیه تبریز :

 

 

 

شماره کارت نام نام خانوادگی مبلغ هدیه (ریال)
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۵۱۷۴ صفیه به اندیش ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۵۲۵۸۶ مهدی محمد زاده ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۶۴۰۵۶ مهین دیانت ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۴۲۴۷۳ غلام رضا رنجبر ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۴۴۹۹ اردوان بایبوردی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۶۰۹۵ رخشنده علیپور سهند ابادی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۷۷۳۳ رسول رضایی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۲۲۴۰ مهناز امامی اهری ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۶۹۴۹ افشین زکی گوگانی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۴۸۳۷۹ حکیمه اقبالی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۴۲۱۹ علیرضا بهشتی روی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۵۹۷۷ رامین فضل الهی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۵۶۹۳۹ علیرضا اسوی مشیران ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۴۶۶۸۳ رضا نادریان ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۶۴۹۷۵ هانیه یزدانی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۱۸۳۷ مژگان خانی زاده منبر ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۵۰۲۵۸ زهرا صلاحزاده ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۳۲۵۶ ابراهیم فروزان ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۶۱۲۰ آرش ماهوتی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۹۳۲۱ محمود ارحمی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۸۷۵۲ حسن فرهنگ فر ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۶۱۹۸۷ بابک ارسط ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۷۱۶۵ زهرا حسن زاده ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۱۴۴۷ لیلا عبداللهی نیک ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۵۸۴۶۵ محمد لاحقی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۲۷۵۳۱ عطا رجب زاده ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۳۵۴۳۴ شیرین مددی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۶۰۱۶۷ رضا حامد ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۳۴۳۳۸۳ حسین راستگو اسکویی ۵۰۰/۰۰۰
۴۲۵۲۸۱۰۰۰۱۵۴۰۲۰۴ علی برداره ۵۰۰/۰۰۰