قوانین بازگشت کالا

قوانین بازگشت کالا

قوانین برگشت کالا

 

   قوانین برگشت کالا

  • همراه داشتن فاکتور خرید در زمان برگشت کالا الزامی می باشد .
  • مدت زمان برگشت کالا حداکثر ۴۸ ساعت پس از تاریخ صدور فاکتور خرید می باشد.
  • پس از سپری شدن مدت زمان انقضای کالا، امکان برگشت کالا وجود نخواهد داشت.

 

  کالاهای غیر قابل برگشت

  • مواد پروتئینی، گوشتی و منجمد
  • کالاهای آرایشی و بهداشتی
  • نان و انواع خشکبار
  • لباسهای مجلسی، زیر و شنا
  • وسایل سبک و سنگین برقی
  • مجله، نشریه و سایر مواردی که قابل تکثیر می باشند مانند کتاب، سی دی و …