مزایای باشگاه مشتریان

مزایای باشگاه مشتریان

اعضاء باشگاه مشتریان هایپرمی با ارایه کارت باشگاه مشتریان می توانند از تخفیفات بهره مند گردند

اعضاء باشگاه مشتریان هایپرمی با ارایه کارت باشگاه مشتریان می توانند از تخفیفات شرکت خدمات بیمه ای ره آورد توسعه و صنعت بیمه البرز به شرح ذیل بهره مند گردند:

  • صدور بیمه نامه شخص ثالث بصورت اقساط با پرداخت ۳۰% نقد و مابقی طی۳ قسط
  • ارایه ۲/۵ درصد تخفیف جهت صدور بیمه نامه ثالث به انضمام عدم خسارت سالهای گذشته
  • ارایه تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی جهت صدور بیمه نامه بدنه خودرو
  • ارایه تخفیف ۶۰ تا ۸۰ درصدی بیمه بدنه خودروهای صفر داخلی و وارداتی
  • ارایه ۲۰ درصد تخفیف در صدور بیمه نامه آتش سوزی وحوادث منزل

شماره تماس: ۸-۸۸۴۷۲۹۹۱