هایپرمی مهرشهر با رعایت تمام تمهیدات بهداشتی افتتاح شد

هایپرمی مهرشهر با رعایت تمام تمهیدات بهداشتی افتتاح شد

هایپرمی مهرشهر با رعایت تمام تمهیدات بهداشتی افتتاح شد

هایپرمی مهرشهر با رعایت تمام تمهیدات بهداشتی افتتاح شد

 

برای راحتی شما مشتریان
برای اینکه کنارتان باشیم
هایپرمی دیگر افتتاح شد

این بار در:

کرج-مهرشهر-بلوار چهار باندی-بلوار ۱۱۱مجتمع هور مهر

 

نظرات