هفته های ۱۰۰ میلیونی ریالی هایپرمی

هفته های ۱۰۰ میلیونی ریالی هایپرمی

هفته های ۱۰۰ میلیونی ریالی هایپرمی

هفته های ۱۰۰ میلیونی ریالی هایپرمی

جشنواره خرید طلایی هایپرمی آغاز شد

🎉📢 ۱۵ برنده خوش شانس
هر کدوم ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال😱🎁🎉
هم‌خرید پر تخفیف،هم‌جایزه های دلچسب
هر ۱۰۰هزار تومان،یک کارت قرعه کشی

در

☎هایپرمی آمل:
۰۱۱-۴۴۴۴۰۲۱۸
☎هایپرمی محمود آباد:
۰۱۱-۴۴۴۷۵۳۶۷

نظرات