همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی با دانشگاه تهران – دانشکده کارآفرینی

همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی با دانشگاه تهران – دانشکده کارآفرینی

همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی با دانشگاه تهران – دانشکده کارآفرینی

همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی با دانشگاه تهران – دانشکده کارآفرینی

همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی با دانشگاه تهران – دانشکده کارآفرینی

نخستین دوره تخصصی MBA Retailing

فروشگاههای زنجیره ای هایپرمی از پیشروان صنعت خرده فروشی ایران با هدف نهادینه شدن تخصص علمی در این صنعت و استفاده از علوم نوین به منظور افزایش کارایی و خدمت‌رسانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی با دانشگاه تهران می‌نماید. توسعه صنعت خرده‌فروشی طی یک دهه گذشته در ایران، احساس نیاز به کسب دانش در این زمینه را بیش از پیش افزایش داده است. از این رو فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی ضمن توجه به تعریف و بازطراحی دوره‌ی MBA با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دوره تخصصی Retailing MBA را برگزار می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه تا کنون دورههای MBA  با گرایش Retailing برگزار شده است، اما در همکاری دو قطب صنعتی و دانشگاهی کشور برای اولین بار دوره تخصصی MBA Retailing برگزار خواهد شد. محتوای این دوره با لحاظ تجارب ذیقیمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی در مدیریت Retailing و همکاری اساتید مجرب، حرفه‌ای و علمی و همچنین مهمتر، آشنا به این صنعت برگزار خواهد شد.

امید است در این همکاری دستاوردهای مثبت ذیل به دست آید. 

  • مکتوب کردن دانش بومی صنعت خرده‌فروشی
  • تألیف کتب مناسب از تجربیات افراد خبره و متخصص در صنعت خرده فروشی در ایران
  • آموزش‌های آکادمیک به افراد فعال در صنعت خرده فروشی
  • اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک از جمله پایان‌نامه و رسالههای دانشکده کارآفرینی
  • نزدیک شدن فضای کسب و کار و دانش در زمینه صنعت خرده فروشی
  • ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی

نظرات