چابک تر شدن هایپرمی با تغییرات مدیریتی

چابک تر شدن هایپرمی با تغییرات مدیریتی

چابک تر شدن هایپرمی با تغییرات مدیریتی

مدیران فروشگاه های اصفهان ، عظیمیه ، فردیس و فرشته تغییر کردند .
حسین ملایی پس از چهار سال مدیریت فروشگاه عظیمیه کرج به سمت مدیر اجرایی هایپرمی اصفهان
منصوب شد. دکتر علیرضا مصفا مدیرعامل فروشگاههای زنجیره ای هایپرمی درمراسم تودیع و معارفه
مدیران فروشگاه اصفهان با تشکر از زحمات حمید مسعودی گفت : هایپرمی در مسیر توسعه قرار داد
و چرخش مدیریتی باعث ایجاد انگیزه و چابک ترشدن این سازمان می شود .
مرتضی شعبانی نیز که پیش از این مدیریت فروشگاههای پارسه ، چیتگر و فردیس را برعهده داشت
بعنوان مدیرجدید فروشگاه عظیمیه کرج منصوب شد . مدیریت فروشگاه فردیس نیز به محمود علی پناه
سپرده شد . درتهران نیز محمود یزدان پرست که پیش از این در فروشگاه قیطریه مشغول به کار بود
بعنوان مدیر فروشگاه هایپرمی فرشته منصوب شد .


نظرات