جشنواره مداد گلی

جشنواره مداد گلی

جشنواره مداد گلی

جشنواره مداد گلی

۱ شهریور تا ۱۵ مهر، فروش فوق العاده لوازم التحریر در تمام شعب فروشگاه هایپرمی برگزار می شود

۶۶ برنده ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

۱۵۰/۰۰۰ تومان خرید لوازم تحریر برابر است با :

دریافت امیـد کارت هایپرمـی با ۱۰۰/۰۰۰ ریال شارژ

۶۶ امید کارت هایپرمی به قید قرعه در طول یکسال ماهیانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال، شارژ می گردد.

نظرات