جشنواره عیدانه باشگاه مشتریان

جشنواره عیدانه باشگاه مشتریان

جشنواره عیدانه باشگاه مشتریان

جشنواره عیدانه باشگاه مشتریان

جشنواره عیدانه باشگاه مشتریان هایپرمی آغاز شد

۱۰ امتیاز مازاد برای اعضا جدید

امتیاز دو برابری برای خریدهای بالای دویست هزارتومان

قرعه کشی ۵۰ کارت خرید ۲۰۰٫۰۰۰ تومانی

نظرات

  • محمداسماعیل قاصدی ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
    • واحد تبلیغات ۲۶ مرداد ۱۳۹۸