کمپین هایپرمی به احترام زمین

کمپین هایپرمی به احترام زمین

کمپین هایپرمی به احترام زمین

کمپین هایپرمی به احترام زمین

حضور پررنگ پلاستیک که زندگی را از جهاتی ساده تر کرده اما تاثیر حضور مواد سمی آنها در طبیعت بحرانی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. هر ساله هزاران گونه از جانوران تنها به دلیل حضور ناخواسته پلاستیک در محیط زندگی شان نابود می شوند.پلاستیک‌ و نایلون‌هایی که منفعت آن خیلی کمتر از ضررهایش است و امروز در کنار سایر عوامل آلودگی محیط زیست کیسه‌های پلاستیکی تبدیل به بلای جان محیط زیست شده و سرعت نابودی آن را افزایش داده است.
از این و برای نخستین بار، فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی سعی بر آن دارد تا با تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه ها و نیز بازگشت به فرهنگ سنتی همچون استفاده از ساک های پارچه ای برای خریدهای روزانه، روشی برای کاهش مصرف پلاستیک در زندگی روزمره را پایه گذاری نماید.
از این رو در تاریخ ۲۱ تیر ماه سال جاری، هایپرمی در یک حرکتی ارزش محور با تهیه و تولید ۵۰٫۰۰۰ کیسه پارچه ای و اهدا آن به مشتریان خود، نشان داد که تنها یک فروشگاه نبوده و در کنار تامین نیاز مصرف کنندگان، محیط زیست و طبیعت را به عنوان یک رکن اصلی در زندگی دوست می دارد.

نظرات