جشنواره فروش ویژه گلنوش

جشنواره فروش ویژه گلنوش

جشنواره فروش ویژه گلنوش

جشنواره فروش ویژه گلنوش

هر ۱۰۰هزارتومان خرید از محصولات گلنوش یک امتیاز، هر ۵۰ هزار تومان مازاد یک امتیاز دیگر

۲۹ مرداد الی ۲۴ آبان ماه

ویژه هایپرمی پاژ و آبان پلازا

جوایز به شرح زیر می باشد:

نفر اول، یک دستگاه سولاردم ال جی

نفر دوم، یک دستگاه غذا ساز فلیپس

نفر سوم، یک سرویس قابلمه ۳۲ پارچهPSD

پنج کارت هایپرمی هر کدام به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان

نظرات