پوشاک

سعی شده است در هایپر می علاوه بر درنظر گرفتن سلایق مختلف و هماهنگی با مد روز، پوشش اسلامی و ترویج آن در اولویت قرارگیرد.

بهداشتی

کیفیت و استاندارد محصولات آرایشی و بهداشتی جز الویت های هایپرمی می باشد.

لبنیات

به دلیل حساسیت بسیار بالای بخش مواد خوراکی تازه، فروشگاه هایپرمی دارای تیم حرفه‌ای از متخصصین بهداشت و دامپزشکی می‌باشد، که به طور مستمر بر تمامی مراحل بهداشتی از تحویل تا فروش، نظارت دارند. شهرت این بخش را می توان به دلیل کیفیت بالا و تازگی محصولات دانست.

آرایشی

کیفیت و استاندارد محصولات آرایشی و بهداشتی جز الویت های هایپرمی می باشد.

پوشاک

سعی شده است در هایپر می علاوه بر درنظر گرفتن سلایق مختلف و هماهنگی با مد روز، پوشش اسلامی و ترویج آن در اولویت قرارگیرد.

سبزیجات

به دلیل حساسیت بسیار بالای بخش مواد خوراکی تازه، فروشگاه هایپرمی دارای تیم حرفه‌ای از متخصصین بهداشت و دامپزشکی می‌باشد، که به طور مستمر بر تمامی مراحل بهداشتی از تحویل تا فروش، نظارت دارند. شهرت این بخش را می توان به دلیل کیفیت بالا و تازگی محصولات دانست.

پوشاک

سعی شده است در هایپر می علاوه بر درنظر گرفتن سلایق مختلف و هماهنگی با مد روز، پوشش اسلامی و ترویج آن در اولویت قرارگیرد.

ورزشی

بخش مورد علاقه کودکان و نوجوان و دانشجویان جهت خرید و بازدید، بخش محصولات فرهنگی و نرم افزاری و تجهیزات آموزشی فروشگاه هایپرمی است. انواع سی دی های موسیقی، سی دی های فیلم، سی دی های بازیهای کامپیوتری و غیر کامپیوتری تنوع زیادی را در این بخش ایجاد کرده است

آرایشی

کیفیت و استاندارد محصولات آرایشی و بهداشتی جز الویت های هایپرمی می باشد.

بهداشتی

کیفیت و استاندارد محصولات آرایشی و بهداشتی جز الویت های هایپرمی می باشد.

مرغ

به دلیل حساسیت بسیار بالای بخش مواد خوراکی تازه، فروشگاه هایپرمی دارای تیم حرفه‌ای از متخصصین بهداشت و دامپزشکی می‌باشد، که به طور مستمر بر تمامی مراحل بهداشتی از تحویل تا فروش، نظارت دارند. شهرت این بخش را می توان به دلیل کیفیت بالا و تازگی محصولات دانست.

پروتئین

به دلیل حساسیت بسیار بالای بخش مواد خوراکی تازه، فروشگاه هایپرمی دارای تیم حرفه‌ای از متخصصین بهداشت و دامپزشکی می‌باشد، که به طور مستمر بر تمامی مراحل بهداشتی از تحویل تا فروش، نظارت دارند. شهرت این بخش را می توان به دلیل کیفیت بالا و تازگی محصولات دانست.