چهار رقم مهربانی

چهار رقم مهربانی

چهار رقم مهربانی

چهار رقم مهربانی

۴ رقم مهربانی

گاهی اوقات یاد گذشته ها می کنیم.

چه خوب بود سادگی ها، مهربانی ها و به یاد هم بودن ها.

امروز، آن دیروز زیبا نیست، دغدغه ها، کسری زمان، تجملات، جای دیروز را گرفته.

در این رمضان، فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی، فارق از جشنواره های مرسوم و متداول، کاری کرده، کارستان با ۴ رقم مهربانی.

جشنواره ای که در آن همگان، اعم از مشتری و پرسنل هایپرمی، جایزه خود را از پروردگار مهربان دریافت می کنند.

از ۱۶ الی ۳۰ اردیبهشت ماه، ۴ رقم پایانی تمامی فاکتورهای خرید هایپرمی، صرف حمایت از ایتام خواهد شد.

کاری نیکو از مجموعه ای متفاوت، که در جهت آسایش و رضایتمندی مشتریان در این ماه کالا ها را  نیز تا ۴۵%تخفیف عرضه می کند.

 

 

 

نظرات