اعلام اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی (هایپرمی شو)

اعلام اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی (هایپرمی شو)

اعلام اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی (هایپرمی شو)

اعلام اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی (هایپرمی شو)

جوایز این هفته ی مسابقات هایپرمی شو، ۳ کارت خرید از دپارتمان های “دی من” هایپرمی می باشد.

نفر اول: احترام سادات رضوی (۵۰۰ هزار تومان)

نفر دوم:اشرف پور اسماعیل(۳۰۰ هزار تومان)

نفر سوم:محمد صادق صادقیانپور(۲۰۰ هزار تومان)

نظرات